FUNGSI

 

      a) Tadbir Urus Baik

  • Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan di peringkat Kementerian, Jabatan dan Agensi di bawah Kerajaan Negeri.
  • Memantau pelaksanaan Jawatankuasa Antirasuah (JAR) diperingkat Kementerian, Jabatan dan Agensi di bawah Kerajaan Negeri.
  • Memantau dan menyelaras pelaksanaan Pelan Antirasuah Organisasi di Kementerian, Jabatan, Agensi dan Badan Berkanun Negeri termasuk Jabatan di bawah Jabatan Ketua Menteri.

 

      b) Pengurusan Aduan

  • Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua keperluan atau maklumat mengenai salahlaku serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.
  • Memantapkan Sistem Pengurusan Aduan Awam melalui kolaborasi dengan pegawai pengurusan aduan awam di peringkat Kementerian, Jabatan dan Agensi di bawah Kerajaan Negeri.

   

      c) Pengukuhan Integriti

  • Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi melalui program “Integrity Checking” di peringkat Kementerian, Jabatan dan Agensi di bawah Kerajaan Negeri.

 

      d) Pengesanan dan Pengesahan

  • Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku serta perlanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil.

 

      e) Pematuhan

  • Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.

Alamat Perhubungan

Bahagian Integriti dan Governans Negeri Sabah,
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri,
Jabatan Ketua Menteri,
Aras 8, Blok A, Menara Kinabalu,
88400 Kota Kinabalu Sabah.
: 088-369000 / 369263
: 088-214134
: admin.uins@sabah.gov.my

Peta Lokasi

Statistik Pelawat

65856
Hari iniHari ini52
KelmarinKelmarin93
Minggu iniMinggu ini208
Bulan iniBulan ini431
KeseluruhanKeseluruhan65856