SOALAN LAZIM

UNIT INTEGRITI

Soalan 1:  Apakah fungsi-fungsi Unit Integriti Negeri Sabah?

Jawapan:

Terdapat lima (5) fungsi teras Unit Integriti Negeri Sabah iaitu :-

 a) Tadbir Urus Baik

 • Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan di peringkat Kementerian, Jabatan dan Agensi di bawah Kerajaan Negeri.
 • Memantau pelaksanaan Jawatankuasa Antirasuah (JAR) diperingkat Kementerian, Jabatan dan Agensi di bawah Kerajaan Negeri.
 • Memantau dan menyelaras pelaksanaan Pelan Antirasuah Organisasi di Kementerian, Jabatan, Agensi dan Badan Berkanun Negeri termasuk Jabatan di bawah Jabatan Ketua Menteri.

 b) Pengurusan Aduan

 • Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua keperluan atau maklumat mengenai salahlaku serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.
 • Memantapkan Sistem Pengurusan Aduan Awam melalui kolaborasi dengan pegawai pengurusan aduan awam di peringkat Kementerian, Jabatan dan Agensi di bawah Kerajaan Negeri.

 c) Pengukuhan Integriti

 • Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi melalui program “Integrity Checking” di peringkat Kementerian, Jabatan dan Agensi di bawah Kerajaan Negeri.

 d) Pengesanan dan Pengesahan

 • Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku serta perlanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil.

 e) Pematuhan

 • Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.

 

ADUAN AWAM

Soalan 2:  Apakah saluran yang boleh saya gunakan untuk mengemukakan aduan awam ke Unit Integriti Negeri Sabah?

Jawapan:

Antara saluran yang boleh digunakan untuk mengemukakan aduan awam ke Unit Integriti Negeri Sabah adalah seperti berikut:-

i.      Laman web rasmi – https://i-adu.sabah.gov.my/aduan-uins/login 

ii.     Emel – Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

iii.    Hotline – 088-369263/ 088-369268

iv.    Surat

v.     Hadir sendiri – Tingkat 8, Blok A, Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, Jalan Sulaman, Teluk Likas, 88400 Kota Kinabalu

Soalan 3:  Apakah maklumat yang perlu saya kemukakan semasa membuat aduan kepada Unit Integriti Negeri Sabah?

Jawapan:

Maklumat-maklumat penting seperti berikut perlu dilengkapkan semasa membuat aduan ke Unit Integriti Negeri Sabah, iaitu:-

i.     Nama

ii.    Jantina

iii.   Alamat

iv.   Daerah

v.   Telefon

vii.  Emel

viii. Tajuk Aduan

x.   Agensi yang diadu

xi.  Jenis Aduan

Maklumat tambahan:

xii.   Warganegara

xiii.  Pekerjaan

xiv.  Lampiran / Gambar

 

Soalan 4:  Setelah aduan dikemukakan ke Unit Integriti Negeri Sabah, apa yang berlaku terhadap aduan saya?

Jawapan:

 • UINS mengeluarkan nombor rujukan setelah didaftar ke dalam sistem.
 • UINS menghantar Surat Akuan Terima (SAT) kepada pengadu.
 • Semakan aduan samada di bawah bidang kuasa:-
              i.    Negeri/ Persekutuan
              ii.   Kes Polis/ Mahkamah/ Peribadi/ Syarikat Swasta
              iii.  Bahagian V, Tatatertib, PPANS 200
 • Semua urusan surat menyurat berhubung dengan tindakan siasatan disalinkan kepada pengadu sebagai makluman.
 • UINS maklumkan keputusan penyelesaian kes kepada pengadu.
 • Pengesahan penyelesaian aduan oleh pengadu.
 • Pengemaskinian Sistem Aduan/ Tutup Kes.

 

Soalan 5:  Berapa lama kah UINS mengambil masa untuk mengemukakan maklumbalas/ keputusan penyelesaian aduan kepada pengadu?

Jawapan:

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2009: Penambahbaikan Pengurusan Aduan Awam menetapkan bahawa aduan awam perlu diselesaikan dalam tempoh 15 hari bekerja. 

Alamat Perhubungan

Bahagian Integriti dan Governans Negeri Sabah,
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri,
Jabatan Ketua Menteri,
Aras 8, Blok A, Menara Kinabalu,
88400 Kota Kinabalu Sabah.
: 088-369000 / 369263
: 088-214134
: admin.uins@sabah.gov.my

Peta Lokasi

Statistik Pelawat

71418
Hari iniHari ini88
KelmarinKelmarin96
Minggu iniMinggu ini438
Bulan iniBulan ini184
KeseluruhanKeseluruhan71418